You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fångstgrop

Fångstgrop, undersökt och borttagen. Vid arkeologisk undersökning år 2012 samlades daterbart material in. Enstaka skörbrända stenar framkom i tre schakt som togs upp mellan denna fångstgrop och fångstgropen Umeå stad 531:3. (RAÄ dnr 3.4.2-861-2013)

- - Äldre beskrivning: Fångstgrop, oval, 3x2 m (NNÖSSV) och 1 m dj. Omgiven av vall 2 m br och 0,3 m h. Inventerats av Umeå Universitet. Granskad av L…