You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Renvall

1)Kåtatomt, rund, 5 m diam, bestående av en något ojämn yta, 4 mdiam, omgiven av en otydlig vall, 0.5 m br och intill 0.1 m h. I mitten är en härd, 1.1x0.6 m (N-S) och intill 0.1 m h. Övertorvad med i kanten delvis synliga stenar. Omedelbart N om härden är en övertorvad stenhäll, vilken är kännbar vid sondning. 1 m Ö om härdenär en grop, kvadratisk, 0.2x0.2 m och 0.1 m dj. I vallens S del är en sv…