You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Obestämbar

Gravplats enligt tradition, bestående av en klippformation med ett flertal hålrum inom ett område på ca 20x10 m (Ö-V). I V delen avdet största hålrummet, 10 m l, 1-4 m br och 0.5-1.5 m h är ett tiotal stenar, 0.2-0.4 m st, oregelbundet utspridda på en berghäll.I områdets NÖ del, omedelbart S om den lodräta klippväggen är fyrahällar, 0.8-1.5 m l, 0.5-1 m br och 0.1-0.2 m tj, snedställda motvarandra…