You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Förvaringsanläggning

1)Härd, oklar form, 1.2x1.1 m (ÖNÖ-VSV) och intill 0.1 m h. I detnärmaste helt övertorvad, fem kantstenar synliga 0-1-0.2 m st. Vid provsondning framkom kol och rödbränd sand. Omedelbart NV om härden är en övertorvad stenhäll, 0.5 m st.12 m V om 1 är:2)Härd, närmast oval, 0.9x0.8 m (N-S) och 0.1 m h. Helt övertorvad. Vid provsondning framkom rikligt med kol och rödbränd sand.71 m SÖ om 2 är:3)Käll…