You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Härd

1)Härd, närmast oval, 1x0.8 m (VNV-ÖSÖ) och 0.1 m h. I det närmaste helt övertorvad, två kantstenar synliga, 0.1-0.3 m st. Ställvisrunt härden är enstaka delvis övertorvade stenar 0.2-0.4 m st. Ihärden är en torr björk. Beväxt med björksly.29 m ÖNÖ om 1 är:2)Härd, närmast rektangulär, 1x0.7 m (ÖNÖ-VSV) och 0.1 m h. Helt övertorvad, kantstenarna känns vid provsondning. Beväxt med björksly.12 m Ö om…