You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Förvaringsanläggning

1)Källargrop, kvadratisk, 1x1 m och 0.5 m dj. Bottenplan 0.2 m diam. I gropens kanter finns ett antal lodräta flata hällar 0.8-1.4m st och 0.4-0.6 m br, övertorvade eller delvis övertorvade.28 m SV om 1 är:2)Härd, närmast rektangulär, 1x0.6 m (N-S) och 0.1 m h. Övertorvad. Två kantstenar synliga 0.3-0.4 m st. Vid provsondning framkom kol.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan…