You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Förvaringsanläggning

1)Grop, rund, 2 m diam och 0.5 m dj. Omgiven av en vall, 3 m br och 0.5 m h. Bottenplanet är 0.8 m diam. I gropen finns ett antal stenar varav en del synes vara eldpåverkade. Beväxt med lövskog ochvidesly. Troligen potatisgrop.4 m NNV om 1 är:2)Grop, rektangulär, 6x2 m (ÖNÖ-VSV) och 0.3 m dj. Bottenplan 3x1m (ÖNÖ-VSV). I NNV syns ett större antal upplagda stenar 0.3-0.4 mst i en 2 m l rad. En stig…