You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fångstgrop

1)Fångstgrop, oval, 4x3 m (ÖNÖ-VSV) och 0.4 m dj. Omgiven av vall2-3 m br och 0.2 m h. I vallen är ett rävgryt.25 m NV om 1 är:2)Fångstgrop, oval, 4x3.5 m (Ö-V) och 0.4 m dj. Bottenplan 1.7x0.2m (ÖNÖ-VSV). Omgiven av en vall 2-3 m br och 0.1-0.4 m h. Beväxtmed sju björkar och enris.15 m SV om 1 är:3)Fångstgrop, oval, 3x2.5 m (NV-SÖ) och 0.4 m dj. Bottenplan 1x0.5m. Ställvis omgiven av vall (saknas…