You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Tomtning

Tomtning, rektangulär, 7,5x5,5 m med ett bottenplan, 5x3 m, omgivet av en vall, ställvis diffus, 0,3-1 m br, 0,1-0,5 m h av 0,2-0,6 m st stenar. Vallen tydligast i ÖSÖ.

Tillägg dnr 321-348-2006. Vid arkeologisk forskningsundersökning år 1987 påträffades 2 ingångar till tomtningen. 1 härd påträffades i SÖ innehållande ett lager, 0,10-0,20 m med bränd jord, ben och kol. Fynd av brända ben från säl …