You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplats

Boplats, 130x30-70 m (NÖ-SV). I området är 1 närmast rund boplatsvall, 1 kokgrop och fyndmaterial.
Boplatsvallen, i områdets SV del, är 14 m diam och består av en vall, 3 m br och 0,2-0,3 m h. Innanför vallen är en rund försänkning, 6 m diam och 0,1-0,3 m dj. I provgrop i bottenplanet framkom rikligt med brända ben och skärvsten samt några avslag av kvarts.
Kokgropen, i områdets centrala del, är…