You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Husgrund, sentida 8x8 m (N-S) och 0,2 m h. I husgrundens mitt ärett skorstensröse 3x2 m och 0,5 m h vari enstaka tegelskärvorsynes. Husgrunden tättbeväxt med hassel- och lövsly. Troligtvisförväxlad med RAÄ nr 205, 1952.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.