You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, historisk tid

Gravfält, 50x35 m (NNÖ-SSV) bestående av 15 fornlämningar. Dessautgöres av 4 högar och 11 runda stensättningar varav 3 osäkra.Högarna är 6-9 m diam och 0,6-1 m h. En har enstaka stenar i ytan0,2-0,3 m st, 1 m br och 0,1-0,2 m dj. En har N delen skadad avstenlagd grop (källare eller lingrop) 3x2 m (NÖ-SV) och 0,5 m dj.Från gropens utmed högens V kant, går en ränna 0,5- m br och0,3-0,4 m dj. N delen…