You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

1) Skärvstenshög(?) 10 m diam och 0,4-0,8 m h. Lagd på V-sluttningav mindre bergklack och verkar större och högre från V.Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,1-0,2 m st. Torvyta medtorr vegetation under vilken framkommer kolblandad, svart myllaoch rikligt med skarpkantad, troligen skörbränd småsten.Smågropig och ojämn ytaoch form. Något otypisk i läge ochutseende som en bör vara skärvstenshög p.…