You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Sammanförda lämningar

1) Stensättning?, närmast oval, 6x4 m (N-S) och 0,2-0,4 m h.Övermossad och lätt övertorvad fyllning av 0,1-0,5 m st stenar.Somliga stenar troligen ditlagda senare. kantkedjeliknandekonstruktion. 0,3-0,5 m h av 0,4-0,8 m l stenar. Ytan är mycketojämn och gropig och fyllningen är starkt omrörd. Beväxt mednågra små rönnar. S 35cg V och omedelbart intill nr 1 är 2)Stensättning?, närmast rund, 5 m dia…