You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

Högliknande lämning, ca 9 m i diam och 1 m h. I kanterna enstakajordfasta mindre block, 1-1,2 m i diam och 0,3-0,5 m h. Mittgrop,4 m diam och 0,6 m dj vari rikligt med sten och mindreblock,0,4-1 m st, syns. Beväxt med en mindre björk. Fornlämning(?). Ca 50 m NÖ och 100-110 m N och N 20cg Ö om ovan skall enl ekkartan och1952 års exerpt fyra stensättningar 5-6 m diam och0,2-0,4 m h finnas. Dessa ha…