You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

Stensättningsliknande lämning, närmast oval, 3x2 m (NV-SÖ) och0,1-0,2 m h. Övertorvad. I kanten är stenar 0,1-0,2 m h och0,3-0,4 m l, ställvispåminnande om en kantkedja. Beväxt med någraenbuskar. Odlingssten. Strax SSÖ härom finns ytterligareodlingssten löst uppkastad samt ett område med gamla odlingar aväldre typ, mot Ö ställvis avsatta som odlingsterrasser (se vidarenr 244!). Intill och VNV om o…