You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Gravfält

Gravfält 190x60-70 m (NNV-SSÖ) bestående av 27 fornlämningar.Dessa utgöres av 6 högar och 21 runda stensättningar. Högarna är7-14 m diamoch 0,6-1,5 m h. En har i SV kanten kantkedja 0,4 m hav 0,6-1,2 m l stenar. Den största av högarna ligger på tomtmarki gravfältets SSÖ del, ca 8 m NNV om boningshus. Stensättningarnaär 4-10 m diam och 0,1-0,5 m h. Övertorvade. En har i NV-N-NÖkantkedja 0,5 m h av …