You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Byggnad annan

Huvudbyggnad med 4 flyglar. Huvudbyggnaden ca 23x18 m (Ö 10cg N-V10cg S), vari ingå två mot N utspringande flyglar. Huvudbyggnadenhar säteritak och på utspringande flyglarna sadeltak. Flyglarnasom flankera gårdsplanen i Ö och V ha valmat tak(envåningsbyggnader) och de två små flyglarna på var sin sida ominfarten till gårdsplanen ha valmat säteritak (de ha rektangulärgrundplan, ca 7x5 m). Trädgårde…