You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Röse

Röse, 5 m diam 0,6 m h. Fyllning av i allmänhet 0,3-0,5 m ststenar. I mitten är röset upprivet där en 0,7 m hög sten(råsten) står till hälften kullfallen. Beväxt med en mindrerönn. Sannolikt röse omändrat till råmärke. Fornborg, 250x210 mbestående av en vall, 120 m l (NÖ-SV) 0,6-1,0 m br och 0,5-1,0 mh av 0,5-1,5 m st stenar och block (i regel 0,5-1,0 m st),utgörande begränsning åt Ö, samt i förl…