You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Grav- och boplatsområde

Grav- och boplatsområde, delundersökt, bestående av 2 ytor ca 640x50 m (NNÖ-SSV) och 420x150 m (NNÖ-SSV). Vid arkeologisk utredningsgrävning påträffades kulturlager, stolphål, härdar samt fynd av keramik, bränd lera samt fragment av vävtyngder.

Tillägg dnr 6333/92: Vid arkeologisk förundersökning påträffades i områdets N del bl.a gravar i form av 2 urnebrandgropar, där ett C14 prov gav datering v…