You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplatsområde

Boplats, (av brå- och jäå-karaktär), 80x35 m (NV-SÖ), bestående av 1 terrassering, 1 skärvstenshög, 3-4 röjda ytor och 3 stensträngar.
Terrasseringen, belägen i NV är ca 35x10 m (NV-SÖ) och 0,2-0,5 m h. Övertorvad. I NV-NÖ-SÖ bitvis synlig, gles och ojämn kantskoning av 0,4-0,8 m st stenblock.
Skärvstenshögen, belägen 5 m SÖ om terrasseringens SÖ hörn är 8x4-6 m (NÖ-SV) och 0,4-0,8 m h. I ytan ta…