You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

Stensättningsliknande lämning, rund ca 8 m i diam och ca 0,6 mhög. Övertorvad med i ytan talrika stenar 0,1-1 m st. I mittengrop av ca 4 m i diam och 0,5 m dj och i N delen en grop 1,5 diamoch 0,3 m dj. Troligen sentida bildning. Sannolikt gammalkällare. Beväxt med 1 gran. Ca 10 m NÖ om nr 2 ligger. Nr 3Liknande bildning, något Ö om N om nr 3 är ytterligare ett parmindre gropar. Sentida bildningar…