You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kvarsta, Bytomt/gårdstomt

Utmed en sträcka av ca 140x50 m (Ö-V) skall, enligt häradskartafrån 1697, vara platsen för Kvarsta by. I åkern kunde inga fyndsom indikerar boplats göras. I åkerbanken i NÖ delar ligger dockodlingsrösen med inslag av murbruk som kan härröra från sentidabebyggelse nu, överodlad. N om platsen är 2 stensättningar sommöjligen utgör rest av bygravfält. (se nr 69).

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäk…