You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Gravfält

Gravfält 150x60 m (N-S) bestående av ca 25 fornlämningar. Dessautgöres av 3 högar och ca 22 runda stensättningar. Högarna är10-16 m i diam och 1,5 m h. En har i ytan talrika stenar 0,2-0,4m stora. Alla har gropar i mitten 3x3-6 m och 0,2-0,3 m dj samtden ena dessutom i S sidan en grop ca 3x3 m och ca 0,3 m dj.Stensättningarna är 5-14 m i diam och 0,1-0,6 m h. Samtligastensättningar är övertorvade …