You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

Stensättningsliknande lämning, ca 6 m i diam 0,5 m h, gräsbevuxenmed enstaka stenar i ytan. I NV delen är fyra stenar i rad medriktning NNÖ-SSV, 0,5-0,7 m stora, 0,2-0,3 m h. S delen synesgrävning ha företagits. Dess kant är bevuxen med 2 björkar, 1gran. Tegelbitar i ytan. Sannolikt lämning efter sentidabebyggelse. Bevuxen med 2 tallar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan s…