You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplats

Boplats, minst ca 100x60 m (Ö-V) framträder i den S kanten vidvägen som ett intill 3 ddm tj lager av sot, skörbränd sten ochfynd av lerklinigoch krukskärvor. I det skogsbevuxna området N omvägen är marken intill ca 40 m från vägen synbarligen avröjd medundantag för två områden, det ena omedelbart N om vägen, detandra vid gränsen i NÖ, där ca 10-15 m vida oregelbundnaförhöjningar med stenar i ytan …