You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Röse

Ringröse(?) ca 20 m diam. Bestående av 1 ringformig stenvall 1-5 mbr (vanligen 1-2 m) och 0,2-1 m h. Stenarna är 0,2-1 m st medtalrika inslag av större block intill 1,5 m st. I vallen är minst5 kantställda stenar 0,5-1 m h. Vallen som nu är delvis mycketutfallen ligger på krönkanten av en mindre platåformig bergklack.På denna förefaller ställvis förekomma ett tunt lager övermossadoch humusblandad …