You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Karlberg, Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämning, inom ett 70x60 m (N-S) stort område, beståendeav 1 grund efter ett boningshus, 8x5 m (N 40cg V-S 40cg Ö),jordkällargrund och uthusgrunder. Ett flertal röjningsrösen finnsinom området. Beväxt med löv- och övervägande barrskog.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.