You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Björsta gamla tomt, Bytomt/gårdstomt

1) Bebyggelselämningar inom ett ca 160x100 m (NV-SÖ) st område.Bestående av 1 husgrund efter boningshus 3 husgrunder efter uthussamt 1 källargrund. Inom området är ett par obestämbara terrasserfrämst i mellersta delen. De ovan beskrivna lämningarna härrörfrån sentida bebyggelse vilka sannolikt döljer ett äldre skikt.Tillhörande gravfält torde vara nr 143. Inom områdets NÖ del är:2) Älvkvarnsföreko…