You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stensättning

1) Hög, 12 m diam och 1,2 m h. 1 ytan är enstaka stenar, 0,2-0,4 mst. I mitten en grop, 5x3 m (ÖNÖ-VSV) och 0,8 m dj.Någotkantskadad i SÖ delen, där en mindre mängd odlingssten ärpåförd. Beväxt med en ek, några rönnar samt lövbuskar. Intill ochÖ 5cg N om nr 1 är: 2) Stensättning, rund, 4 m diam och 0,2 m h.Övertorvad med kännbara stenar. Ytan är något ojämn med en svaginsjunkning i mitten. 2 m N 1…