You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hägnad

1) Stensträng, ca 170 m l (NV-SÖ -Ö-v- N-S), enradig ochenskiktad, 1-2,5 m br och 0,1-0,3 m h, ställvis något otydlig, av0,3-1,5 m ststear. I SV sammanlöpande med sträng ab blockmorän.Avgränsar delvis gravfält Raä nr. 380. Ö om 1 är 2) Stensträng,ca 90 m l, (N-S), enradig och enskiktad, 0,7-1,5 m br och 0,1-0,4m h av 0,3-1,0 m st stenar. Löper invid tidigare röjd mark ochavslutas i N av en stensat…