You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Bytomt/gårdstomt

Bytomt, bebyggd, delundersökt. Inom angivet område, 240x95 m (ÖNÖ-VSV) har enligt 1691 års geometriska karta Västra Arninge by varit belägen. Vid en provundersökning i den ÖNÖ delen framkom 1 grop/härdrest och 2 keramikbitar, varav 1 av förhistorisk typ.

- - Tillägg dnr 3.4.2-325-2016: Vid arkeologisk förundersökning år 2015 inom bytomtens S del, visades att den berörda delen tidigare till stor …