You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hägnad

1) Stensträng?, 70 m l (NNV-SSÖ) 1-2,5 m br och 0,5 m h, beståendeav 0,3-1 m st stenar. Strängen är delvis lagd direkt på bergetoch har röjningskaraktär. Omedelbart S om nr 1 och 10 m 60cg frånvägkrök är 2) Hålväg? 30 m l (NÖ-SV) 1-2,5 m br och intill 0,8 mdj. 50 m SSÖ om nr 2 är 3) Stensträng? 90 m l (VNV-ÖSÖ), 1-2 m broch 0,2-0,3 m h, bestående av i regel 0,3-0,7 m st stenar.Starktövermossad. I …