You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hägnad

Stensträng, ca 30 m l (NNÖ-SSV) 0,5-1,5 m br och 0,2-0,7 m h,bestående av 0,4-0,7 m st stenar. I NNÖ utgöres huvudsakligen aven enkel rad större stenar. NNÖ om strängen är markytan troligenavplanad. En tendens till en fortsättning ca 40 m NV omstensträngen är enbart markerad på fotokartan.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.