You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Gravfält

Gravfält, 85x45 m (Ö-V), undersökt och borttagen.

Vid arkeologisk förundersökning 2002 konstaterades att gravfältet bestod av 10-20 stensättningar, runda och flacka, varav två med rektangulär form. Inom området påträffades även tre härdar. Fynd av keramik, bränd lera, harts och bränt ben. C-14-prov från brandlager i en av stensättningarna daterades till vikingatid. (Dnr 321-2907-2005).

För tidi…