You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Bytomt/gårdstomt

Uppgift om bytomt. Enligt nedanstående akter skall Viggby tidigarevarit beläget ungefär på angiven plats. Området är numeragenombrutet av motorväg, påfartsväg och modern bebyggelse ochinga lämningar av den gamla byn kunde påträffas. Byplatsensexakta läge är därför oklart. Sannolikt är den dock heltutplånad. T

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.