You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stensättning

Stensättning, rest av, ursprungligen sannolikt rund 6 m diam och0,1-0,3 m h. Nu kvarligger endast ett humusblandat bottenskikt av0,05-0,15m skärviga stenar med inslag av 0,1-0,8 m st stenar ochblock. Fyllningen är nu kraftigt utriven och rester ligger ocksåintill bergklackens V sida. Beväxt i NNÖ kanten av en rönn.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felak…