You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Skärvstenshög

1) Stensättning, rund, 12 m i diam 0,6 m hög. Fyllning av iallmänhet 0,3-0,4 m stora stenar. Kantkedja 0,3-0,6 m hög av0,4-1,5 m l stenar. Stensättningen är omplockad och ytan ojämn.Beväxt med ett par granar ett par rönnbuskar och täckt av en delris. 25 m NNÖ om nr 1 är 2) Skärvstenshög, 7 m diam och 0,8 m h.Övertorvad med i ytan enstaka skärvstenar. Kantkedja 0,2 m h av0,2-0,3 m l stenar. Vid pro…