You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplats

Boplats, undersökt och borttagen, ca 40-80x10-50 m (NV-SÖ). Inom markerat område framkom vid förundersökning år 1995 stolphål, härdar, mörkfärgningar och kulturlager samt fynd av bränd lera och löpare/knacksten. (RAÄ dnr 321-2801-1999)

Tillägg dnr 321-37-2012 & 3.4.2-2538-2010: Vid arkeologisk förundersökning år 2007 påträffades i V delen några anläggningar. Vid särskild undersökning 2007 inom oc…