You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stensättning

Stensättning, 5 m i diameter, med antydan till kantkedja. I mitten är en samling 1 m stora stenar. Belägen 27 m SSÖ om Turinge 239:1. - - Tillägg dnr 321-207-2003: Vid arkeologisk utredning år 2002 konstaterades att fyllningen bestod av 0,5-0,9 m stora stenar, delvis övermossad och något gräsbevuxen. Vidare påträffades ytterligare en stensättning, Turinge 514, 11 m NNÖ därom.