You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hägnad

1) Odlingsterrass ca 20x9 m (VSV-ÖNÖ) och ca 1 m h i NV långsidan.I SÖ långsidan begränsad av hak, 0,5 m dj. Begränsningen ikortsidorna något oklar. I terrasskanten är ett röjningsröse ochytan är i övrigt nästan stenfri. Beväxt med 2 björkar, 1 gran ochnågra större enar. NV om och omedelbart intill nr 1 är 2)Odlingsterrass, ca 20x8 m (VSV-ÖNÖ) och intill 1 m h i NVlångsidan. I SV långsidan är ett …