You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fossil åker

Område med odlingsrösen, 380x300 m (Ö-V), bestående av ett 100-talodlingsrösen, 4-10 m diam och 0,4-0,8 m h. Ett stort antal ärövertorvade och ger ett ålderdomligt intryck. I mellersta och Ndelen är ett mindre antal åkerparceller. De i N delen belägnaodlingsrösena tillhör en äldre odlingsfas, medan de i söder är avyngre datum. Området som är rel öppet, är ett gott exempel på enäldre form avmarkutn…