You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Väsby gamla tomt, Bytomt/gårdstomt

Bebyggelselämningar inom ett mycket svårbegränsat men sannoliktminst 200x75 m st område (Ö-V). Inom detta syns nu säkert iakttagna grunder endast i Ö och V. Lämningarna i Ö beskrivs härseparat. 1) Stensättning?, rund, 6 m diam och 0,4 m h. Övertorvadmed i ytan ett flertal 0,1-0,4 m st stenar med en koncentration imitten. I N-Ö-SSÖ är kantkedja, 0,1-0,3 m h, av 0,5-0,9 m lstenar. I SSÖ delen ingår …