You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Grav markerad av sten/block

1) Röse, 15 m diam och 1,5 m h. Stenarna är i regel 0,3-0,5 m st,enstaka 0,8-1 m st block ingår. I N delen är ett block, 2,3x1,8m (Ö 10cg N-V 10cg S) och 0,6 m h. Inom ett område, 8x4 m (NÖ-SV)och 0,4-0,6 m dj är stenmaterialet omplockat och utkastat åt SV.I V och NÖ kanten är gropar, 2 m diam och 0,5 m dj. Ytan ärojämn. Delvis risbelagt och beväxt med 1 rönn och kring kanternahallonbuskar och en…