You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Röse

1) Röse, 9 m diam och 1,7 m h. Stenarna är vanligen 0,2-0,4 m st,rundade och kraftigt övermossade. I SSV-delen är en avlång grop,2x1,5 m (N 20cg Ö-S 20cg V) och 0,2-0,4 m dj. Något ojämn i ytan.Beväxt med 1 rönn och 1 gran. 0,5 m ÖSÖ om nr 1 är: 2) Röse, 10 mdiam och 1,5 m h. Stenarna är vanligen 0,2-0,4 m st, rundade ochdelvis övermossade. Röset har konkav form med antydan tillbrätte, 0,5-1 m br.…