You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Grav- och boplatsområde

Grav- och boplatsområde, 240x80 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 30fornlämningar. Dessa utgörs av 11 rösen, 1 närmast rundstensättning, 11 skärvstenshögar, ca 5 stenspackningar samt ca 6sten röjda ytor. Rösena är 4-18 m diam (vanligen 6-14 m), och0,75-2,7 m h (vanligen 1-2 m). Stenarna, som är rundade ochövermossade, är 0,2-0.6 m st (vanligen 0,2-0,4 m). De flesta harmittgrop, 1,5-6 m diam (vanligen 2…