You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Röse

1) Röse, 12 m diam och 1,4 m h. Stenarna är 0,1-0,5 m st (vanligen0,2-0,3 m), delvis övermossade. Grop i mitten, 1 m diam och 0,3 mdj. Röset har konkav profil. Beväxt med lövbuskar. Risbelamrat.11 m S om nr 1 är: 2) Röse?, 6 m diam och 1 m h. Stenarna är0,1-0,6 m st. Troligen odlingsröse. I området är flera mindreodlingsrösen, tidigare upptagna i gravfält. Även röset nr 1 ärnågot tvivelaktigt men …