You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stensättning

Stensättning?, rund, 6 m diam och 0,2-0,4 m h. Lätt övermossadfyllning av 0,2-0,4 m st stenar. Ytan är mycket ojämn och delvissmågropig. Beväxt med 1 tall och 2 granar. Osäker fornlämning.Läget är ej typiskt för vare sig ensam fornlämning ellerodlingsröse, och utseendet är i nuvarande skick mycketsvårbestämbart, dock klar anläggning

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan sakna…