You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Röse

Röse, närmast kvadratiskt 6 m i sida (N-S) och 0,8 m h. Stenarnaär i regel 0,3-0,5 m st och rundade. Ställvis omplockat. Kantenär något utfallen, men en kvadratisk form tycks finnas. Ytan ärojämn och småpgropig. Beväxt med ett 15-tal barr- och lövträd ikanterna. T

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.