You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Röse

Röse, 10 m diam och 0,6 m h. Stenarna är i regel 0,3-0,5 m st,rundade och delvis lätt övermossade. Urplockat i V-delen ochdelvis utrasat åt V. Ytan är ojämn och smågropig. Belamratställvis med skrot och beväxt med 7 unga rönnar och lövbuskar. TA: Nr 99 vid Norrtäljeinv.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.